Als hoofdinstructrice en oprichtster van Rij-flex ben ik, Jennie de Wit, al jaren een ervaringsdeskundige op het gebied van omgaan met mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS). Door ervaringen binnen mijn eigen familie (PDD Nos) en door verhalen en ervaringen van kennissen kwam ik tot het besef dat in het Nederlandse schoolsysteem ondersteuning, door getrainde hulpverleners en vakkrachten, wordt geboden om de ontwikkeling van de leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. In "rijscholenland" blijkt keer op keer dat hierin niet de begeleiding te vinden is die voor deze leerlingen zo hard nodig is. Na het horen van meerdere verhalen van falen, die met de juiste begeleiding niet zouden hebben plaatsgevonden, besloot ik een rij-opleiding te volgen tot speciaal rijinstructeur en begon een gespecialiseerde rijschool, Rij-flex! Er is gebleken dat ik het bij het rechte eind had, ondertussen zijn er al talloze rijbewijzen gehaald door mensen die ergens anders de hoop op het rijbewijs al hadden opgegeven.

Het succes van de methode bewijst zich door doorverwijzingen van reguliere rijscholen en verschillende berichtgevingen in de media. Daarnaast verwijzen verschillende hulpverlenende instanties zoals o.a. Mee,'t Venster, Sterk in Werk, Acuut jeugdzorg en De Praktijkschool Eindhoven leerlingen naar ons door.